top of page

CAR CONTACT KERESKEDELMI-ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

 

CAR CONTACT Kft.

2013 Pomáz

Mester u. 4.

Cégjegyzékszám: 13-09-103259

Céget nyilvántartó cégbíróság:

Fővárosi Törvényszék mint cégbíróság

 

A WEBOLDALAK HASZNÁLATA

Kérjük, hogy a CAR CONTACT weboldalak – a továbbiakban CAR CONTACT weboldalak – használata előtt olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket! Felhívjuk figyelmét arra, hogy a CAR CONTACT weboldalak használatával ezeket a felhasználási feltételeket a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A CAR CONTACT weboldalak működtetését koordináló CAR CONTACT Kft., valamint a CAR CONTACT weboldalak  technikai fejlesztését végző HexaBee Digital Sipos J EV (együttesen: a CAR CONTACT weboldalakat működtető cégek) a  CAR CONTACT weboldalakon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását engedélyezik a felhasználók számára, azzal a feltétellel, hogy a felhasználók az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartják. Írásaink szerzői jogi védelem alatt állnak. A jelen weboldal tartalma (ideértve különösen a leírásokat, szakmai tartalmakat) szintén szerzői jogi védelem alatt állnak. E tartalom vagy bármely részlete engedélyem nélkül nem másolható, le nem tölthető, oktatási célra nem használható fel. Az írások és szakmai tartalmak kizárólag az eredeti oldal belinkelésével jelenthetők meg bármely más felületen, a forrás pontos megjelölésével.

 

A CAR CONTACT weboldalakon található anyagokat a felhasználók nem jogosultak módosítani, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon nyilvánosságra hozni, vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen felhasználási feltételek értelmében a CAR CONTACT weboldalakon található anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben, vagy bármely egyéb adathordozón való bármilyen célú felhasználása tilos.

 

A CAR CONTACT weboldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet, és polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

 

Felhívjuk a CAR CONTACT weboldalak használóinak figyelmét arra, hogy a CAR CONTACT weboldalakon feltüntetett valamennyi információ tájékoztató jellegű, kötelező hatállyal nem bíró információnak minősül, így konkrét ajánlatkérés esetén szíveskedjenek felkeresni a CAR CONTACT Autószervizt a https//www.carcontact.hu/kapcsolat oldalon megadott elérhetőségeken.

 

A CAR CONTACT weboldalakon található információk nem minősülnek szerződéses ajánlatnak. A CAR CONTACT weboldalakat működtető cégek nem vállalnak felelősséget a CAR CONTACT weboldalakon közzétett információk pontosságáért, teljességéért vagy aktualitásáért. A CAR CONTACT weboldalakon megjelölt árak tájékoztató jellegűek és nem kötik a CAR CONTACT weboldalakat működtető cégeket.

 

A SZOFTVEREK HASZNÁLATA

Amennyiben Ön a jelen oldalakról szoftvert tölt le, felhívjuk figyelmét, hogy annak használata kizárólag a szoftverhez mellékelt Szoftver Engedélyezési Megállapodás engedélyezési feltételeivel összhangban lehetséges. A Szoftver Engedélyezési Megállapodás tartalmának elolvasása és annak elfogadása előtt a szoftver letöltése vagy telepítése egyaránt tilos.

 

SZEMÉLYES ADATOK

A www.carcontact.hu honlap anélkül is használható, hogy a látogató bármilyen módon felfedné kilétét vagy bármilyen személyes adatát meg kellene adnia. Adatkezelési tájékoztatónkat itt találja.

 

MÁS INTERNETES OLDALAKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS

Más internetes oldalakhoz való kapcsolódás A CAR CONTACT weboldalakról más internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Felhívjuk a figyelmét, hogy amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a CAR CONTACT Kft. által üzemeltetett CAR CONTACT weboldalakat el fogja hagyni. A CAR CONTACT weboldalakat működtető cégeknek ezen további kapcsolódó internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjukban, azokat ellenőrizni nem tudják, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A fentiekből következően a CAR CONTACT weboldalakat működtető cégek az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyták jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállalnak felelősséget. A CAR CONTACT weboldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A CAR CONTACT weboldalakat működtető cégek és a CAR CONTACT weboldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják a CAR CONTACT weboldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A CAR CONTACT weboldalakat működtető cégek jogosultak a jelen felhasználási feltételek tartalmát bármikor, indokolási és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül módosítani. Ebből következően felhívjuk figyelmét arra, hogy az Ön által jelenlegi formában megismert felhasználási feltételek bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak, így tanácsoljuk, hogy a felhasználási feltételeket időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyen.

JOGI NYILATKOZAT

Nyári autózás nyitott tetejű cabrioban
bottom of page